FACEMOS: Dixitalización

Ata non fai moito os procesos de dixitalización e as ferramentas da industria 4.0, parecían algo acoutado a grandes empresas; pero o avance exponencial no ámbito tecnolóxico ha permitido que cada vez haxa máis solucións no mercado ao alcance de todos.

En Qanu21 queremos axudarche a abordar o proceso de dixitalización e facelo sobre a realidade da xestión do teu negocio. Non se trata de “dixitalizar por dixitalizar” senón de establecer un plan coherente, escalable e que realmente sexa viable. Para iso hai que ter en conta factores que van máis aló do tecnolóxico.

A dixitalización de empresas é un dos grandes retos e, á vez, fonte de oportunidades para pemes e pequenos negocios

Como entendemos en Qanu21 a dixitalización?

Para Qanu21 a dixitalización máis que un fin é unha ferramenta. Como tal contribuirá na optimización de procesos, nunha maior eficiencia e eficacia, na xeración de oportunidades e, todo iso, redundará nunha maior competitividade.

Antes de abordar a transformación dixital desde o punto de vista “técnico” e a procura das solucións tecnolóxicas, desde Qanu21 apostamos como punto de partida fundamental facer un percorrido por:

1. O Negocio

É fundamental entender o noso negocio no seu conxunto pero tamén cada unha das áreas de actividade: márketing, vendas, produción… Isto lévanos de novo aos tres conceptos do noso modelo de traballo respondendo a:
— QUE ofrecemos.
— A QUEN llo vendo
— COMO facemos as cousas: como fabricamos, como deseñamos e ofrecemos o noso servizo, como comunicamos, como é o proceso de venda, e a facturación e cobranzas etc.

Á hora de realizar a análise que expomos, debemos obter respostas a cuestións como:
— Cal é a nosa presenza “en liña”? É o noso sitio web atractivo e funcional, están optimizadas as nosas estratexias de márketing dixital, facemos bo uso das redes, apoiámonos nunha estratexia SÉ que nos faga máis visibles…
— Son os nosos procesos eficientes? Existen tarefas ou procesos repetitivos, que automatizacións pódense aplicar tanto no propio proceso como na interrelación de estes…
— Tomamos as decisións sobre os datos? Temos identificada e cuantificada a información relevante, é fácil de obter, dispoñemos de informes para a toma de decisións
— Contamos cun sistema de seguridade e protección de datos?

Esta reflexión axudaranos a baixar á realidade do día a día, a detectar ineficiencias e, destas, identificar e aproveitar as oportunidades de mellora. Ou devandito doutro xeito, situaranos nun novo “ideal” de empresa.

2. Mercado e Competencia

Existen solucións específicas para o noso sector ou tipo de negocio? Que información temos de como traballan os nosos competidores? En que ámbitos destacan e podemos aprender deles?
Trátase de coñecer feitos e tendencias máis aló da nosa organización, de modo que podamos ampliar o enfoque de posibles necesidades e oportunidades aos que dar cobertura no plan de Dixitalización.

Da análise á posta en marcha do Plan de Dixitalización
Unha vez que determinamos as necesidades das diferentes áreas e como se interrelacionan entre elas, coñecemos os fluxos de traballo e os diferentes estados nos que poidan atoparse, identificamos que información debe lanzar o sistema a cada interveniente en cada momento, realizamos a optimización dos procesos e pautado as automatizacións… en definitiva, deseñamos a mellor maneira de facer as cousas en cada un dos ámbitos, é hora de dar o paso á procura das ferramentas tecnolóxicas.

Para iso teremos que dar respostas a cuestións como: facemos un desenvolvemento propio ou apostamos por tecnoloxía existente e adaptámola?, queremos un modelo de software libre? que tipo de informes imos pedir para a toma de decisións? como se estruturarán os permisos? por que área iniciamos a implantación?

Así nos aseguraremos de que a transición dixital fágase dun modo ordenado e, a medida que se vaia implantando na área piloto, póidanse ir detectando melloras e aplicando os cambios derivados da mesma.

En paralelo, a experiencia de Qanu21 na posta en marcha deste tipo de proxectos dinos que é aconsellable que elaboremos os “manuais de instrucións” ou de funcionamento para os fluxos de traballo e as tarefas que conlevan en cada área. Desde como alimentar o sistema (buscando a homoxeneidade) ata como determinar en que punto do proceso estamos e cando se deriva a información ou se abre unha tarefa de forma automática.


En Qanu21 á hora de abordar o proceso de dixitalización, de modo que poidas aproveitar as vantaxes e beneficios da transición dixital, traballaremos contigo na definición do teu modelo de negocio dixital cunha perspectiva ampla. Tamén buscaremos as diferentes alternativas de provedores e avanzaremos co que ti elixas na implantación das ferramentas.

En definitiva, xuntos crearemos un modelo que facilite e optimice a xestión do teu negocio, desde unha perspectiva global a cada unha dos seus partes, cun modelo integrador e que contribúa a crear un proceso de toma de decisións baseado en datos obxectivos.

Xuntos crearemos un modelo que facilite e optimice a xestión do teu negocio, baseado en datos obxectivos.

CONTACTAR